Materiał opracowany w ramach projektu pt.: Kampania edukacyjna “Miopia – rozwój wiedzy na temat krótkowzroczności”, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Logotypy

Krótkowzroczność często pojawia się w dzieciństwie, a szczyt zachorowalności występujący między 8 a 10 rokiem życia [2,3]. Duże różnice w częstości występowania krótkowzroczności u dzieci są związane z ich m.in. różnym ich pochodzeniem etnicznym. [4] Progresja krótkowzroczności była analizowana w różnych wcześniejszych badaniach [2,5-7]. Wiadomo, że młodszy wiek wystąpienia krótkowzroczności oraz dłuższy czas progresji krótkowzroczności to silne predyktory wysokiej krótkowzroczności [2,8-9]. Dane epidemiologiczne dotyczące dzieci z krótkowzrocznością w Europie są rzadkie, szczególnie w odniesieniu do progresji krótkowzroczności, a większość badań koncentruje się na określaniu wady refrakcji u dorosłych.

Progresja krótkowzroczności u dzieci i nastolatków:

Projekt i metodologia badania

Oryginalny zbiór danych składał się z zanonimizowanych plików danych zebrane z 696 francuskich gabinetów optycznych zlokalizowane we wszystkich francuskich metropoliach w latach 2013-2019. Informacje pochodziły z recept optycznych dostarczonych przez okulistów. Odpowiednimi zmiennymi były rok urodzenie, płeć, data recepty, data zakupu, rodzaj recepty (okulary, soczewki kontaktowe), ostrość wzroku, korekcja (widzenie do bliży, do dali, progresywne), wada sferyczna i astygmatyzm dla obu oczu. Krótkowzroczność

została określona jako ekwiwalent sferyczny (SE) ≤ –0,50 D. Zakwalifikowano do badania osoby z co najmniej dwiema receptami na korekcję krótkowzroczności w odstępie co najmniej 6 miesięcy. Kryteria włączenia to wiek krótkowzroczności między 4 a 17 rok życia od daty pierwszej recepty. Progresję krótkowzroczności zdefiniowano jako różnicę w SE między punktem początkowym a kolejnym recepty. Odstępy czasu między wizytami były podzielone na 6 miesięcy interwały. Zdefiniowano progresorów jako osoby ze średnim tempem progresji

krótkowzroczności przekraczającej –0,50 D/rok w okresie pomiędzy pierwszą a drugą receptą od 11 do 24 miesięcy. Wysoka krótkowzroczność została zdefiniowana jako SE ≤ –6D.

Wyniki

Badanie to wykazało, że czynnikiem związanym z szybszą progresją krótkowzroczności była płeć, przy czym dziewczęta były bardziej podatne na progresję niż chłopcy. Ponadto, wyższa progresja krótkowzroczności występowała na początku badania i wiek między 7 i 12 rokiem życia.

Streszczenie naukowe opracował:

Prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski
Kierownik Katedry Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Kierownik Instytutu Okulistycznych Badań Naukowych, Fundacja Okulistyka 21, Poznań

Piśmiennictwo

  1. Tricard D, Marillet S, Ingrand P, Bullimore MA, Bourne RRA, Leveziel N. Progression of myopia in children and teenagers: a nationwide longitudinal study. Br J Ophthalmol. 2021 Mar 12:bjophthalmol-2020-318256. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-318256.
  2. Chua SYL, Sabanayagam C, Cheung Y-B, et al. Age of onset of myopia predicts risk of high myopia in later childhood in myopic Singapore children. Ophthalmic Physiol Opt 2016;36:388–94.
  3. Kleinstein RN, Sinnott LT, Jones-Jordan LA, et al. New cases of myopia in children. Arch Ophthalmol 2012;130:1274.
  4. French AN, Morgan IG, Burlutsky G, et al. Prevalence and 5- to 6-year incidence and progression of myopia and hyperopia in Australian schoolchildren. Ophthalmology 2013;120:1482–91.
  5. Hyman L, Gwiazda M-T, COMET Group. Myopia stabilization and associated factors among participants in the correction of myopia evaluation trial (comet). Invest Ophthalmol Vis Sci 2013;54:7871.
  6. Donovan L, Sankaridurg P, Ho A, et al. Myopia progression rates in urban children wearing single-vision spectacles. Optom Vis Sci 2012;89:27–32.
  7. Kurtz D, Hyman L, Gwiazda JE, et al. Role of parental myopia in the progression of myopia and its interaction with treatment in comet children. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007;48:562.
  8. Williams KM, Hysi PG, Nag A, et al. Age of myopia onset in a British population-based twin cohort. Ophthalmic Physiol Opt 2013;33:339–45.
  9. Jensen H. Myopia in teenagers. An eight-year follow-up study on myopia progression and risk factors. Acta Ophthalmol Scand 1995;73:389–93.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu