W kilku wcześniejszych badaniach oceniano rozwój i progresję krótkowzroczności u dzieci w wieku szkolnym; większość badań skupiała się jednak na stosunkowo krótkim okresie i czynnikach związanych z progresją krótkowzroczności [2-7]. Przeprowadzono również kilka badań z długoterminowymi obserwacjami. W grupie badania Correction of Myopia Evaluation Trial (COMET) wykorzystano funkcję Gompertza do oszacowania wieku i nasilenia krótkowzroczności w momencie stabilizacji z obserwacji 469 zróżnicowanych etnicznie dzieci w wieku co najmniej 6 lat [8]. Autorzy stwierdzili, że średni wiek w momencie stabilizacji krótkowzroczności wynosił 15,6 lat (16 lat dla Azjatów), a średnie nasilenie krótkowzroczności w momencie stabilizacji wynosiło (-4,87 D oraz -5,45 D dla Azjatów) [8]. Jednak niektórzy pacjenci objęci badaniem COMET przez pięć poprzedzających lat nosili soczewki progresywne (PAL), co mogło wpływać na charakter progresji krótkowzroczności.

He i wsp. przeanalizowali dane dotyczące refrakcji 354 pierworodnych bliźniąt w wieku od 7 do 15 lat w ramach badania Guangzhou Twin Eye Study (GTES), które rozpoczęło się w 2006 roku i obejmowało coroczne wizyty do 2012 roku. Autorzy doszli do wniosku, że dzieci, u których rozwinęła się krótkowzroczność w młodym wieku, były bardziej narażone na wysoką krótkowzroczność w wieku 15 lat lub w wieku dorosłym [9]. Ograniczeniami tego badania był szeroki zakres wieku (od 7 do 15 roku życia) na początku badania oraz brak informacji na temat stosowania metod kontroli krótkowzroczności przez osoby włączone do badania.

Niedawno przedstawiono dane pochodzące z badania Drentse Refractive Error and Myopia (DREAM) ukazujące ewidencję zamówień na okulary dla 946 osób z krótkowzrocznością do 25 roku w Holandii. Autorzy badania odkryli, że osoby z pierwszą receptą przed ukończeniem 10 lat wykazywały najsilniejszy postęp i bardziej negatywną końcową wartość ekwiwalentu sferycznego (SE) [10]. Jednak ponownie, niektórzy z badanych nosili soczewki kontaktowe i nie wykluczono tych, którzy mogli stosować inne metody kontroli krótkowzroczności. Obecnie niewiele wiadomo o długoterminowej progresji krótkowzroczności u dzieci w wieku szkolnym z okularami jednoogniskowymi.

Projekt i metodologia badania

W omawianym badaniu dane zebrane od początkowego wykrycia do stabilizacji progresji krótkowzroczności w dużej kohorcie badanej (773 dzieci) korygowane wyłącznie soczewkami jednoogniskowymi i bez wcześniejszych terapii krótkowzroczności w mieście Wenzhou zostały przeanalizowane retrospektywnie. Dokonano retrospektywnego przeglądu dokumentacji medycznej pacjentów noszących soczewki jednoogniskowe z danymi z długoterminowej obserwacji w latach 2006-2016. Włączono i przeanalizowano pacjentów, którzy mieli 6-10 lat podczas pierwszej wizyty i 16 lat podczas ostatniej oceny. Okresy progresji i stabilizacji krótkowzroczności oceniano wykreślając dopasowane krzywe zmian w ekwiwalencie sferycznym (SE).

Wyniki

Siedmiuset siedemdziesięciu trzech pacjentów (mediana początkowego wieku 9 lat) oceniano  w ciągu średnio 7 lat (IQR, 6–7 lat). Początkowa średnia SE wynosiła 1,92

1,57 D i wzrosła do 6,05 2,14 D w wieku 16 lat. Średni wiek w momencie stabilizacji krótkowzroczności wynosił 14,6 lat, a dziewczynki nieco wcześniej ustabilizowały się niż chłopcy. 73,7% 6-latków i 85,7% 7-latków miało wysoką krótkowzroczność w wieku 16 lat, a ryzyko zmniejszało się każdego roku z 7 do 10 lat. Dzieci, które miały SE większy niż 4,0 D do 10 lat, miały 89,0% ryzyka wysokiej krótkowzroczności w wieku 16 lat. Dzieci z SE między 0,5 D a 2,0 D nadal miały 34% ryzyko rozwoju wysokiej krótkowzroczności w wieku 16 lat.

Podsumowanie

Badanie to dostarcza kompleksowego obrazu progresji krótkowzroczności od początku do stabilizacji u dzieci w wieku szkolnym korygowanych jedynie soczewkami jednoogniskowymi w Chinach. Wszystkie dzieci z początkiem krótkowzroczności w wieku poniżej 10 lat były zagrożone wysoką krótkowzrocznością, a dzieci, które mają początek krótkowzroczności w wieku poniżej 8 lat, wymagają większej uwagi.

Streszczenie naukowe opracował:

Prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski
Kierownik Katedry Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Kierownik Instytutu Okulistycznych Badań Naukowych, Fundacja Okulistyka 21, Poznań

Piśmiennictwo

  1. Qin Z, Peng T, Zhang Z, Lou J, Wang C, Deng R, Xu M, Yu X, Chen W. Myopia progression and stabilization in school-aged children with single-vision lenses. Acta Ophthalmol. 2022 Jun;100(4):e950-e956.
  2. Braun CI, Freidlin V, Sperduto RD, Milton RC & Strahlman ER (1996): The progression of myopia in school age children: data from the Columbia 13–Medical Plan. Ophthalmic Epidemiol 3:21.
  3. Zhao J, Mao J, Luo R, Li F, Munoz SR & Ellwein LB (2002): The progression of refractive error in school-age children: Shunyi district, China. Am J Ophthalmol 134: 735–743.
  4. Fan DS, Lam DS, Lam RF et al. (2004): Prevalence, incidence, and progression of myopia of school children in Hong Kong. Invest Ophthalmol vis Sci 1071 45:–1075.
  5. Saw SM, Tong L, Chua WH, Chia KS, Koh D, Tan DT & Katz J (2005): Incidence and progression of myopia in Singaporean school children. Invest Ophthalmol vis Sci 46: 51–57.
  6. Verkicharla PK, Kammari P & Das AV (2020): Myopia progression varies with age and severity of myopia. PLoS One 15: e0241759.
  7. Jones-Jordan LA, Sinnott LT, Chu RH et al. (2021): Myopia progression as a function of sex, age, and ethnicity. Invest Ophthalmol vis Sci 62: 36.
  8. Group C (2013): Myopia stabilization and associated factors among participants in the Correction of Myopia Evaluation Trial (COMET). Invest Ophthalmol vis Sci 54: 7871–7884.
  9. Chen Y, Zhang J, Morgan IG & He M (2016): Identifying children at risk of high myopia using population centile curves of refraction. PLoS One 11: e0167642.
  10. Polling JR, Klaver C, Tideman JW. Myopia progression from wearing first glasses to adult age: the DREAM Study. Br J Ophthalmol. 2021 Jan 25:bjophthalmol-2020-316234.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu