1. Główna
  2. Zasady i Warunki

§ 1 Informacje podstawowe. Dane osobowe.
1. Właścicielem portalu miopia.pl (dalej “Portalu”) i administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 24 lok. 3b w Poznaniu (60-836), (dalej Fundacja „Okulistyka 21”), NIP 7811880464. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się osobiście, listownie lub drogą elektroniczną: biuro@okulistyka21.pl.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usługi rejestracji i utrzymania konta (dalej “Konta”) użytkownika Portalu i umożliwienia korzystania z usług wymagających logowania oraz w celach marketingowych, w tym profilowania, i w celach statystycznych i analitycznych administratora.
3. Dane osobowe są przetwarzane z uwagi na ich niezbędność do realizacji umów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO). Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust 1 lit. f) RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy z Fundacją „Okulistyka 21” i korzystania z jej usług wymagających logowania. Konsekwencją niepodania danych lub wyrażenia sprzeciwu na ich przetwarzanie będzie brak możliwości założenia konta i korzystania z usług wymagających logowania.
5. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wycofania udzielonych zgód, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie przed wycofaniem zgody.
6. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna, że jego dane przetwarzane są w sposób niewłaściwy.
7. Wszystkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w dokumencie Polityka bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
8. Założenie i utrzymanie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Dostęp do niektórych serwisów i usług wymagających logowania może wymagać wniesienia opłat. Informacja o konieczności wniesienia takiej opłaty pojawi się podczas próby skorzystania z usługi.

§ 2 Opis usługi. Użytkownicy.
1. Niektóre serwisy i usługi Portalu wymagają posiadania Konta w celu uzyskania dostępu do usługi.
2. Użytkownik, ma możliwość założenia jednego z dwóch rodzajów Kont.
2a. Konto „Lekarz”, przeznaczone dla Okulistów, Optometrystów i innych osób wykonujących zawody związane z ochroną wzroku, umożliwia m.in.
2b. Konto „Opiekun / Pacjent”, przeznaczone dla rodziców, opiekunów dzieci oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem krótkowzroczności.

§ 3 Reklamacje.
1. Reklamacje oraz wszelkie uwagi, zapytania i komentarze dotyczące Konta mogą być kierowane do Fundacja „Okulistyka 21” pod adresem e-mail fwro21@gmail.com lub pocztą tradycyjną pod adresem Fundacja „Okulistyka 21” 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 24 lok. 3b.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od otrzymania.

§ 4 Zastrzeżenia, zapewnienia, wyłączenie odpowiedzialności.
1. Użytkownicy zobowiązani są do nieudostępniania nikomu loginu i hasła do swojego Konta.
2. Fundacja „Okulistyka 21” zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta w przypadku podejrzenia jego nieuprawnionego użycia.
3. Fundacja „Okulistyka 21” jest właścicielem praw autorskich do wszelkich treści o charakterze edukacyjnym, udostępnionych w Portalu.
4. Treści te udostępniane są Użytkownikom do osobistego użytku w celach edukacyjnych.
5. Jakiekolwiek inne, niż opisane powyżej, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach treści udostępnionych materiałów i informacji (np. kopiowanie, powielanie, publikowanie), wymaga zgody Fundacji „Okulistyka 21” wyrażonej na piśmie.
6. Fundacja „Okulistyka 21” dokłada wszelkich starań, by treści edukacyjne pozbawione były jakichkolwiek błędów i pomyłek.
7. Udostępnione treści zawierają ogólne wiadomości o chorobie oraz postępowaniu w niej i nie stanowią porady lekarskiej, opinii, orzeczenia lub informacji o stanie zdrowia określonego pacjenta w rozumieniu Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
8. W związku z faktem, że decyzje mające konsekwencje terapeutyczne dla pacjenta powinny być oparte na wiedzy i doświadczeniu lekarza oraz osobistej konsultacji z lekarzem, wszelkie roszczenia prawne Użytkowników wobec Fundacja „Okulistyka 21”, dotyczące ewentualnych szkód pośrednich i bezpośrednich są wykluczone.

Regulamin obowiązuje od 14.07.2021 r.