Podsumowanie akcji badań przesiewowych w przedszkolach i szkołach podstawowych: maj – lipiec 2021 r.

W terminie 14 maj – 7 lipiec 2021 Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Andrzeja Grzybowskiego przeprowadziła akcję przesiewowych badań wzroku dzieci. Badania odbyły w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty na terenie Poznania i Rokietnicy. W przedszkolach akcją zostały objęte dzieci w każdym wieku, w szkołach oferta kierowana była przede wszystkim do dzieci z klas 1-3. Badania wykonywane były za pomocą urządzenia Plusoptix S12C. W akcje zostały zaangażowane studentki Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Każdy rodzic po badaniu otrzymywał informację na temat wyniku badania i dalszych zaleceń.

W badaniach wzięło udział 425 dzieci (Ryc. 1), stanowią 27% wszystkich dzieci, do których kierowaliśmy naszą ofertę. W akcji nie wzięły udziału 4 przedszkola i 1 szkoła podstawowa.
wzrok badania
W badaniu wzięły udział przede wszystkim: cztero-, pięcio- i sześciolatki (Ryc. 2), stanowiły one 75% dzieci przebadanych.
badania wzrok
U 3 dzieci nie udało się wykonać badania, było to związane przede wszystkim z trudnością w skupieniu uwagi (Ryc. 3). U 145 przebadanych dzieci wykryto ryzyko niedowidzenia lub wady wzroku. Rodzice tych dzieci otrzymali zalecenie udania się z dzieckiem na pełne badanie okulistyczne w celu dokładnego sprawdzenia widzenia i wdrożenia ewentualnej korekcji.
dzieci krótkowzroczność
U prawie 45% pięciolatków wykryto ryzyko niedowidzenia lub wady wzroku (Ryc. 4). W przypadku dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat wady wzroku wystąpiły u ponad 30% dzieci. Wskazuje to na konieczność badania dzieci przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Tak by mogły mieć równe z innymi dziećmi szanse na rozwój.
badania krótkowzroczność
Przeczytaj również: Leczenie krótkowzroczności
Menu