Objawy wad wzroku u dzieci

Materiał opracowany w ramach projektu pt.: Kampania edukacyjna “Miopia – rozwój wiedzy na temat krótkowzroczności”, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Logotypy

Co powinno zwrócić uwagę rodziców?

Po pierwsze wszelkie zaburzenia widzenia. Jeżeli dziecko skarży się, że gorzej widzi do dali lub bliży. Czasami rodzice sami obserwują problemy dziecka z identyfikowaniem np. odległego przedmiotu lub widzą pewne problemy w pracy z bliska. Mogą to być na przykład takie sytuacje:

  • Kiedy dziecko nauczy się czytać, pomija słowa lub myli litery.
  • Dziecko podchodzi do przedmiotów, aby je zobaczyć lub przeczytać
  • Dziecko ogląda telewizji lub komputer z bardzo dużego bliska

W każdym takim przypadku, niezależnie od wieku dziecka, rodzice powinni zgłosić się do okulisty dziecięcego.

Po drugie, to sytuacje, w których rodzic dostrzega różne nieprawidłowości dotyczące wyglądu i zachowania dziecka, głównie związane z oczami. Typowym przykładem jest uciekanie jednego oka, czyli zezowanie. Zez dotyka od 3% do 6% dzieci i każde zezowanie wymaga konsultacji okulistycznej. Dobrze by rodzice zwrócili uwagę czy zezowanie odbywa się na zewnątrz czy do środka, jak często oraz w jakich sytuacjach występuje. Zez jest często objawem wady wzroku i jego leczenie polega w pierwszym rzędzie na odpowiedniej korekcji wady wzroku. Nieleczenie może prowadzić do rozwoju niedowidzenie – choroby, która może oznaczać trwałą utratę widzenia. W przypadku zeza dziecko może również przechylać głowę na boki, aby spojrzeć na określone punkty.

Duże wady nadwzroczności ukrytej i nieskorygowanej mogą powodować bóle głowy. Wadom wzroku mogą towarzyszyć różne niecharakterystyczne dolegliwości lub objawy, tj. swędzenie oczu i ich pocieranie, zaczerwienienie oczu, obracanie lub zamykanie oka, wszelkiego rodzaju tiki oraz mrużenie oczu.  Dziecko może też skarżyć się na zmęczenie podczas aktywności wzrokowych z bliska.

Innymi objawami problemów ze wzrokiem mogą być trudności z wykonywaniem zadań z bliska obejmujących pisanie, malowanie i czytanie, słabe wyniki w nauce dziecka oraz trudności w koncentracji uwagi dziecka.

Diagnostyka wad wzroku u dzieci zawsze obejmuje zastosowanie kropli porażających akomodację przed badaniem, czyli zakraplanie oczu. Wykonanie badania bez zakraplania oczu jest błędem i nie powinno mieć miejsca.

Najczęstsze objawy wad wzroku u dzieci:
Pogorszenie widzenia do dali lub bliży
Zamazane widzenie
Uciekanie jednego oka, czyli zezowanie
Obracanie lub zamykanie oka
Różnego rodzaju tiki
Mrużenie oczu
Trudności z wykonywaniem zadań z bliska

Podsumowanie

Podsumowując, objawy wad wzroku mogą być związana z oczami, ale też mogą to być ukryte. Musimy też pamiętać, że ok. 20-30% wad wzroku jest całkowicie ukrytych, tzn. nie powodują jeszcze żadnych objawów i dolegliwości. Dlatego tak ważne jest wykonywanie rutynowych badań wzroku u dzieci nawet bez żadnych problemów i dolegliwości. Wskazane jest coroczne badanie dziecka przez lekarza okulistę dziecięcego po porażeniu akomodacji.

Autor:

Prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski

Kierownik Katedry Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Kierownik Instytutu Okulistycznych Badań Naukowych, Fundacja Okulistyka 21, Poznań

Menu