Leczenie krótkowzroczności

Wiemy, że wysoka krótkowzroczność (-6,00 D i więcej) powoduje powstawanie poważnych powikłań, takich jak odwarstwienie siatkówki, jaskra, zaćma i krótkowzroczne zwyrodnienie plamki. Jednak trzeba również wiedzieć, że każda dioptria krótkowzroczności znacznie zwiększa ryzyko chorób oczu: -4,00 jest bardziej ryzykowne niż -2,00, a nawet -1,00 niesie ze sobą większe ryzyko niż emmetropia czy nadwzroczność. Spowalniając postęp krótkowzroczności o zaledwie jedną dioptrię, możemy o 40% zmniejszyć ryzyko, że u dziecka w ciągu całego życia rozwinie się krótkowzroczne zwyrodnienie plamki.

Należy dodać, że nie ma obecnie metod, które pozwalają na całkowite wyleczenie krótkowzroczności, możemy stosując sprawdzone metody leczenia spowolnić progresję krótkowzroczności.

Konieczność wprowadzenia leczenia krótkowzroczności

Wizyty u okulisty nie mogą się ograniczać do korekcji wady wzroku. Leczenie krótkowzroczności powinno być rutyną u dziecka z krótkowzrocznością. Wykazano, że postęp krótkowzroczności może być modyfikowany u większości młodych ludzi.
Młodsze dzieci są bardziej narażone na progresję krótkowzroczności, dlatego leczenie powinno zostać wprowadzone jak najwcześniej. Odpowiednia kontrola krótkowzroczności w młodym wieku pozwoliłaby na zahamowanie jej postępu. Utrzymywanie krótkowzroczności na niskim poziomie zmniejszy koszty pogorszenia widzenia ponoszone przez całe życie oraz ryzyko powikłań w dorosłym życiu.
Podstawową metodą spowolnienia krótkowzroczności jest odpowiednia korekcja wady. Wzrasta ona szybciej u dziecka, które nie nosi żadnej korekcji, ale także w przypadku gdy nie jest ona w pełni skorygowania, dlatego dziecko powinno być poddawane regularnym badaniom wzroku, a w razie potrzeby konieczna jest zmiana mocy korekcji.

leczenie krótkowzroczności Poznań

Metody leczenia

Obecnie stosowane metody zmniejszające progresję krótkowzroczności o udowodnionej skuteczności to:

  1. ortokeratologia,
  2. wieloogniskowe miękkie soczewki kontaktowe,
  3. wielo- lub dwuogniskowe soczewki okularowe
  4. krople z atropiną w różnym stężeniu.

Każda metoda niesie za sobą określone korzyści, jak i ryzyko oraz wykazuje określoną skuteczność leczenia, które różnią się u poszczególnych pacjentów. Z tego względu plan leczenia krótkowzroczności powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i profilu ryzyka progresji u dziecka, a także w razie potrzeby przystosowany do zmian progresji krótkowzroczności. Metody leczenia krótkowzroczności są dobierane indywidualne do każdego dziecka. Specjalista bierze pod uwagę wiele czynników. Decyzja powinna być podjęta we współpracy pomiędzy okulistą, dzieckiem i rodzicem.

Metody leczenia są zależne od wieku dziecka. Gdy dziecko dorośnie, metoda może zostać zmieniona. Na przykład, zanim wprowadzi się soczewki kontaktowe u dziecka, trzeba być pewnym, że poradzi sobie ono pielęgnacją soczewek. Na szczęście wykazują, że wiele dzieci potrafi po odpowiednim przeszkoleniu bezpiecznie zakładać i zdejmować soczewki.

Należy mieć świadomość, że zakończenie leczenia krótkowzroczności, może się wiązać z pewną progresją wady. Ważne jest jednak to, aby wziąć pod uwagę, że w przypadku kontroli krótkowzroczności dążymy do zmniejszenia dożywotniego ryzyka wystąpienia patologii związanych z krótkowzrocznością przez całe życie poprzez spowolnienie progresji krótkowzroczności.

W celu poprawy skuteczności stosowane są czasem strategie łączenia dwóch metod kontroli krótkowzroczności, takie jak soczewki kontaktowe i leczenie atropiną.

Więcej informacji na temat poszczególnych metod korekcji krótkowzroczności można przeczytać w artykule https://miopia.pl/metody-hamowania-krotkowzrocznosci/.

Menu