Epidemiologia i leczenie krótkowzroczności na świecie – artykuł z czasopisma Optha Therapy

Obecnie 1,6 mld ludzi na świecie jest dotkniętych krótkowzrocznością. W 2050 r. połowa ludzkości będzie miała tę wadę wzroku. Rozpowszechnienie krótkowzroczności, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, każe nam zwrócić uwagę na ten problem oraz znaleźć sposoby zapobiegania jej i leczenia. Krótkowzroczność prowadzi do takich powikłań, jak jaskra, zaćma, odwarstwienie siatkówki czy makulopatia związana z krótkowzrocznością, które są przyczynami znacznego obniżenia ostrości wzroku. Metody leczenia krótkowzroczności dzielą się na „tradycyjne” i farmakologiczne. Najlepsze efekty przynosi podawanie kropli z atropiną, a efekt tego leczenia najdłużej utrzymuje się po zastosowaniu stężenia 0,01%, które daje równocześnie najmniejsze efekty uboczne. Wiele rozpowszechnionych metod, jak niedokorygowanie szkieł okularowych, nie przynosi rezultatów.

Andrzej Grzybowski, Maria Szwajkowska, “Epidemiologia i leczenie krótkowzroczności na świecie”, artykuł opublikowany w czasopiśmie OPTHA THERAPY Vol.4 / Nr 3(15) / 2017 (s.129-135)
Menu