Podstrona dotycząca konferencji sfinansowana została ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (Projekt: „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”) w ramach projektu pt.:  „Realizacja dwóch edycji konferencji naukowej online „Miopia” w roku 2023 i 2024”  umowa nr DNK/SN/549820/2022)

Wartość dofinansowania: 217 982,15 zł

Całkowita wartość projektu: 257 834,15 zł

Celem Projektu jest przygotowanie i realizacja przez Fundację Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” dwóch edycji konferencji naukowej „Miopia” oraz upowszechnienie ich rezultatów. Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące od 01.11.2022 r. do 31.10.2024 r.

Program konferencji „MYOPIA 2023”

9 CZERWCA 2023 R.

12.30- 12.35

OTWARCIE KONFERENCJI

Prof. Andrzej Grzybowski

12.35 – 12.50

WYKŁAD OTWIERAJĄCY

Repeated low-level red-light therapy: a new treatment for myopia control

Prof. Mingguang He (Australia)

12.50 – 12.55

DYSKUSJA

SESJA I: PRAKTYCZNE SPOSOBY LECZENIA KRÓTKOWZROCZNOŚCI W AZJI

12.57 – 13.17

Praktyczne sposoby leczenia krótkowzroczności w Hongkongu

Prof. Calvin CP Pang (Hongkong)

13.17 – 13.37

Praktyczne sposoby leczenia krótkowzroczności na Filipinach

Prof. Alvina Pauline Santiago (Filipiny)

13.37 – 13.57

Krótkowzroczność u dzieci w wieku szkolnym w Japonii

Prof. Ryo Kawasaki (Japonia)

13.57 – 14.12

DYSKUSJA

14.12 – 14.15

PRZERWA

SESJA II: PRAKTYCZNE SPOSOBY LECZENIA KRÓTKOWZROCZNOŚCI W EUROPIE

14.20 – 14.40

Praktyczne sposoby leczenia krótkowzroczności we Francji

Prof. Dominique Bremond-Gignac (Francja)

14.40 – 15.00

Praktyczne sposoby leczenia krótkowzroczności w Izraelu

Prof. Yair Morad (Izrael)

15.00 – 15.20

Praktyczne sposoby leczenia krótkowzroczności w Niemczech

Prof. Wolf Lagrèze (Niemcy)

15.20 – 15.35

DYSKUSJA

15.35 – 15.40

PRZERWA

SESJA III: PRAKTYCZNE SPOSOBY LECZENIA KRÓTKOWZROCZNOŚCI W POLSCE

15.45 – 16.05

Epidemiologia i praktyczne sposoby leczenia krótkowzroczności w Polsce

Prof. Andrzej Grzybowski (Polska)

16.05 – 16.25

Powikłania krótkowzroczności u dzieci

Dr Mieszko Lachota (Polska)

16.25 – 16.45

Zastosowanie urządzenia MYAH do monitorowania progresji krótkowzroczności u dzieci

Lek. Julia Dezor-Garus (Polska)

16.45 – 17.00

DYSKUSJA

17.00 – 17.05

PRZERWA

SESJA IV: PRAKTYCZNE SPOSOBY LECZENIA KRÓTKOWZROCZNOŚCI W AMERYCE PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ

17.10 – 17.30

Praktyczne sposoby leczenia krótkowzroczności w USA

Dr Michael Xavier Repka (USA)

17.30 – 17.50

Praktyczne sposoby leczenia krótkowzroczności w Argentynie

Dr Rafael Iribarren (Argentyna)

17.50 – 18.10

Praktyczne sposoby leczenia krótkowzroczności w Meksyku

Dr Jennifer Hyuna Kim Lee (Meksyk)

18.10 – 18.25

DYSKUSJA

18.25 – 18.30

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Prof. Andrzej Grzybowski

Menu
Czcionka
Kolory